GYIK kategória bejegyzései

Gyakran Ismételt Kérdések

Iskolai felmentések rendje (EGYSÉGESEN)

Tisztelt Szülők!

Az iskolában az értékelés, óralátogatás alóli felmentés menete:

  • Független szakértői bizottság elkészíti a szakértői véleményt a tanulóról
  • A szakvélemény alapján a szülő kérvényt nyújt be az iskola igazgatójához, hogy mentse fel gyermekét értékelés alól, esetlegesen óralátogatás alól
  • Az iskolai igazgatója meghozza a felmentő határozatot

A 2. ponthoz a szülő kérelem mintája, a képre kattintva tölthető le!

Richter_1

Ügyeleti rend a VAKÁCIÓ alatt (2015.)

Ügyeleti napok iskolánkban a nyári szünidő alatt:

Ügyelet időpontja: 8.00-12.00-ig

2015. július 01-én: Kormos László igazgató

Helyszín: Lobogó u. 1. (Általános Iskola )

2015. július 08-án: Feurer Anna igazgató-helyettes

Helyszín: Toronyház u. 21. (Gimnázium )

2015. július 15-én: Kormos László igazgató

Helyszín: Lobogó u. 1. (Általános Iskola )

2015. július 22-én: Ilyésné Zomborka Éva igazgató-helyettes

Helyszín: Lobogó u. 1. (Általános Iskola )

2015. július 29-én: Budavári Beáta tagintézmény vezető

Helyszín: Toronyház u. 21. (Gimnázium )

2015. augusztus 5-én: Kormos László igazgató

Helyszín: Lobogó u. 1. (Általános Iskola )

2015. augusztus 12-én: Tar-Molnár Ágnes igazgató-helyettes

Helyszín: Lobogó u. 1. (Általános Iskola )

2015. augusztus 19-én: Budavári Beáta tagintézmény vezető

Helyszín: Toronyház u. 21. (Gimnázium )

Információk a hit- és erkölcstan oktatásról

Az Országgyűlés által elismert egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek:


A Magyar Katolikus Egyház hit- és erkölcstan oktatása:

katolikus hittankatolikushittan2


A Magyarországi Református  Egyház hit- és erkölcstan oktatása:

református hittan


 Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközösség (EMIH) hit- és erkölcstan oktatása:

xmldata


A Than Kapuja Buddhista Egyház hit- és erkölcstan oktatása:


Hit Gyülekezete:

Tájékoztató a kedvezményekről (étkeztetés)

Ebédlemondást a következő napra 8.30-ig tudunk elfogadni:
a 06-30-939- 0186-os telefonszámon.
Kedvezményes étkezésre van lehetőség: 
100 %-os kedvezmény:
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat bemutatásával (csak az általános iskolás tanulóknak)
50 %-os kedvezmény:
  • 3 vagy több gyerekes család esetében egy erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésével
  • tartós betegség esetén orvosi igazolás bemutatásával
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló igazolás bemutatásával a gimnáziumi tanulóknak
(!) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulóknak is kell jelezniük az étkezési igényüket a befizetési napok valamelyikén, és a részükre kiállított számlát alá kell írni. Aláírásra nagykorú közeli hozzátartozó, vagy felső tagozatos diák jogosult.
(!) Alsós tanulók esetében MINDEN ebédbefizetés alkalmával nyilatkozni kell a következő havi étkezési szándékról, ha személyesen nem tud megjelenni a szülő a befizetés napján.