Igazgatói köszöntés

Tisztelt Látogató, Kedves Szülők, Diákjaink, Tanáraink!

kormoslászlókároly
Kormos László igazgató

Szeretettel köszöntöm Önöket/Benneteket iskolánk megújuló honlapján!

Intézményünk már a nevelési programja elején választott mottóval „Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.” (Weöres Sándor) sokat elárul magáról. Olyan színtérként kíván a gyermek életében jelen lenni, ahol a gyermek a lehetséges legnagyobb mértékben fejlődhet testi, lelki, szellemi és szociális területeken, élményekkel gazdagodhat, hogy élete során ezzel a biztos értelmi-érzelmi tőkével léphessen tovább.

Az iskolát nem pusztán kiemelt alapérték-rendszere a nyitottság, partnerség, rugalmasság, gondoskodás és harmónia teszi rokonszenvessé, hanem az a világos küldetésnyilatkozat, amelyben egyértelműsítjük, hogy az egyes értékeket milyen módon próbáljuk képviselni:

  • az emberi méltóság megbecsülésére való törekvés,
  • partnerségre törekvés,
  • nyitottság a családok és a társadalom iránt,
  • az egyedi tehetség kibontakoztatására irányuló törekvés,
  • a gyermekek egyediségéhez való igazodás,
  • szocio-kulturális hátrányok csökkentése,
  • gondoskodó magatartás a nehéz helyzetben lévőkkel.

Az alapértékrendszerhez egy árnyalt és összetett pedagógiai szemléletrendszer is tartozik, amelynek keretében egybeolvadt az újreál pedagógiai szemlélet (rugalmas szervezeti működés, a környezet kihívásaira való reagálás, az iskolahasználói igényekre figyelembevétele, a gyakorlatban is használható tudás átadására való törekvés), a kompetencia alapú oktatás elvének követése (az ismeretátadáson túl készségek és képességek átadására való törekvés, természetes közeg, életszerű tapasztalatok) a komprehenzív iskola-iskolapedagógiával (mozgékony belső differenciálás, heterogén tanulói csoportok, csoportos és egyéni munka előtérbe állítása, együttműködésre nevelés, változatos szabadidő-kínálat, érzelmi biztonság, partnerség).

Kollégáim munkáját, tanulóinkhoz való viszonyulását ismerve őszintén állíthatom, hogy a hozzánk járó diákok és szüleik jól választottak iskolát.

Bízom benne, hogy az új honlap naprakész tájékoztatást fog nyújtani minden iskolahasználó (pedagógus, szülő, diák) valamint partnereink, jövőbeli tanulóink és szüleik számára is.

Kormos László
igazgató

További lehetőségek:

 Pedagógiai hitvallásom

 

Az innovációk előkészítése és beindítása

Az intézményünkben folyó szakmai munka minőségi célrendszere

Az általános iskola alsó tagozatának értékei

Az általános iskola felső tagozatának értékei

Az intézmény gimnáziumi tagozatának értékrendszere

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.” (Weöres Sándor)